O projektu
Chceme mít transparentní stát.

Věříme, že občané mají právo znát platy nejvyšších státních úředníků.

Proto jsme založili projekt „Platy úředníků“.

 

 

Projekt „Platy úředníků“ nabízí jasné a stručné informace o platech, příplatcích a náhradách vrcholných veřejných činitelů z 52 nejvýznamnějších státních orgánů.

 

Transparentnost veřejné správy a konkrétně princip open data se vyskytuje ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a Ministerstvo vnitra provozuje portál „otevřená data“ a národní katalog otevřených dat, avšak bez informací o platech. Podpora transparentnosti platů nejvyšších státních činitelů však jde napříč politickým spektrem, což dokazuje i dotazník Volební kalkulačky, v rámci kterého všechny politické subjekty bez výjimky souhlasily s výrokem, že platy nejvyšších státních úředníků by měly být veřejnosti známé. Údaje o výši platů nejvyšších státních úředníků jsou veřejně přístupné v mnoha demokraciích (např. USA, Velké Británii, Německu, Estonsku a dalších). Zveřejňování platů státních úředníků ve vyspělých demokraciích vychází z obecného principu, že občan jako plátce daní musí být informován o tom, jakým způsobem stát s jeho penězi nakládá. V České republice nejsou platy centrálně zveřejňovány, ale platí zde zákon č 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který zajišťuje právo veřejnosti na informace týkající se státní správy.

 

Bohužel, i přes politický konsenzus a existenci zákonů zajišťujících právo veřejnosti na informace, platy stále nejsou veřejnosti známé a instituce se zveřejňování platů v některých případech nadále brání. Proto je naším hlavním cílem tuto realitu změnit. Doufáme, že do budoucna bude zveřejňování platů nejvyšších státních činitelů automatické a v ideálním případě bude probíhat pod taktovkou státu.

 

Dalším důležitým cílem tohoto projektu je napomoci zlepšit transparentnost veřejné správy a zvýšit tak její kvalitu. Kromě principiálního rozměru – totiž toho, že občanům nejsou v současné době poskytovány informace, na které mají právo - jsou zde i další problémy související s nízkou transparentností, které snižují efektivitu a důvěryhodnost státní správy v očích veřejnosti (viz např. kniha od Dekker (2014) Paying High Public Officials, vydáno Routledge):

 

  • Pokud občané neví, jak přesně jsou státní zaměstnanci odměňováni, podrývá to jejich důvěru ve státní správu. Občané mohou mít pocit, že se platy tají, protože jsou příliš vysoké, i když tomu tak nemusí být.
  • Na platy, které jsou tajné, může mít ministerstvo problémy přitáhnout nejlepší lidi v oboru. Tabulkové platy jsou velmi nízké, odměňování nad rámec tabulkového platu je vysoce netransparentní a zájemce o práci tudíž nemá předem jistotu adekvátního ohodnocení.

 

Naším posledním cílem je zjistit, jak je jednotlivými úřady vykládán zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v případě transparentnosti platů nejvyšších státních činitelů. Náš projekt tudíž mimo jiné mapuje, jak se jednotlivé instituce k tomuto problému staví.

 

Konečně, naším cílem není pořádat hon na čarodějnice a poukazovat na jednotlivce, kteří mají vysoké platy. Myslíme si, že pokud jsou nejvyšší zaměstnanci státu kvalitní, tak mají právo být adekvátně ohodnoceni.

 

Náš postup

 

Během měsíce února jsme požádali všech 52 nejvýznamnějších státních institucí o poskytnutí výše platu nejvýše postavených úředníků v konkrétní instituci. Mezi nejvýznamnější státní instituce jsme zařadili prezidentskou kancelář, poslaneckou sněmovnu a senát, ministerstva, justici (soudy a státní zastupitelství), ostatní ústřední orgány (podle zákona č. 2/1969 Sb.), a další státem zřízené instituce.

Po získání dat jsme data nahráli na webové stránky, v případě zaslání nekompletních dat jsme poslali žádost o doplnění, v případě odmítnutí zasíláme instituci odvolání. Pokud instituce zamítne naše odvolání, tak nám nezbývá jiný postup než podat žalobu.

 

Klikněte níže pro přehled zákonů, podle nichž se určují platy nejvyšších státních úředníků a pro zjednodušený popis výpočtu platů.

 

 

Jak jsou určovány platy státních zaměstnanců podle zákona o státní službě?

Jak jsou určovány platy představitelů státní moci, některých státních orgánů, soudců a státních zástupců?

 

Financování

Projekt vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v rámci Small Grants Program, které podpořilo vznik projektu, vytvoření webových stránek a naplnění obsahem včetně dat za minulé roky, ale nepodílelo se na vedení případných soudních sporů. V současnosti spolupracujeme s Hlídačem státu, který financuje brigádníky, kteří nahrávají data na web a kontrolují jejich správnost. Žádné další financování nemáme. Výdaje na soudní spory platíme z vlastních prostředků. Naštěstí vzhledem ke vstřícnému přístupu drtivé většiny státních institucí nebylo třeba vynakládat vysoké výdaje na soudní poplatky. Vzhledem k tomu, že u soudů jsme byli vždy úspěsní a žádný jsme neprohráli, vrací se vynaložené náklady v podobě soudem přiznané náhrady úspěšnému žalobci.

 

V současné době je web provozován organizací Hlídač státu, z.ú..

 
Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Spolupracujeme s:
Hledat instituce   Více o projektu